Informacije o obradi osobnih podataka

Boje i ruž j.d.o.o. ( u daljnjem tekstu Vikler&Ruž) , Frankopanska 14, 10000 Zagreb, OIB: 40254768146, u obavljanju svoje djelatnosti, prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise. Zaštita i sigurnost osobnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je prioritet Vikler&Ruž.


Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Voditelj obrade osobnih podataka


Vikler&Ruž je voditelj obrade osobnih podataka u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Vikler&Ruž  kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovorna je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom i/ili elektronskom obliku.


Vikler&Ruž , u svom poslovanju može biti i izvršitelj obrade osobnih podataka u slučaju u kojem obrađuje osobne podatke sukladno pisanoj uputi voditelja obrade osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka


Vikler&Ruž  je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtjevima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja vezana za obradu osobnih podataka ili ostvarivanje prava na zaštitu osobnih podataka.


Kontakt:zop@vikler ili putem kontakt telefona

Osobni podaci koje prikupljamo


Osobni podaci koje prikupljamo ovise o: vrsti usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namjeri kupca da koristi naše usluge, o vrsti ugovora kojeg sklapamo s našim klijentom kao i o namjeri kupaca da koriste svoja prava temeljena na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti osobnih podataka. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo izvršiti uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne osobne podatke (ime i prezime)
  • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, mail adresa)

  • podatke vezane za korištenje web stranice www.vikler.hr

  • podatke vezane uz korištenje Vikler&Ruž  web shopa

  • podatke nužne za sklapanje ugovora o potrošačkom kreditiranju

  • ostale osobne podatke nužne za ostvarenje klijentovih prava temeljenih zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

  Prikupljanje i korištenje osobnih podataka

  Vikler&Ruž  prikuplja i upravlja osobnim podacima u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz vlastite ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obveze kao i u svrhu ostvarenja vlastitih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene ćemo razloge dodatno tražiti od korisnika njegovu (vašu) izričitu privolu.

   Razlozi zbog kojih obrađujemo osobne podatke radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obveza su:

  • prodaja roba i usluga
  • prodajne i marketinške aktivnosti Vikler&Ruž

  • administriranje ugovornog odnosa

  • upravljanje i zaprimanje prigovora, pritužbi i reklamacija

  • postupak naplate ili prisilna naplata dugova

  • druge zakonske obveze koje proizlaze iz poslovanja Vikler&Ruž

  Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše osobne podatke na temelju naših poslovnih legitimnih interesa su:

  •   obavještavanje o promjenama vezanim uz uvjete poslovanja
  • sprječavanje i otkrivanje prijevare

  Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražit ćemo dodatnu privolu. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo povući danu privolu.

  Pristup osobnim podacima

  Vikler&Ruž  poduzima tehničke i organizacijske mjere kako bi se prikupljeni osobni podaci obrađivali samo na način koji je u skladu s iskazanom svrhom. Ukoliko je nužno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup osobnim podacima će biti omogućen trećim stranama i to: državnim tijelima i tijelima javne vlasti koja u svrhu provedbe zakonskih obveza imaju pravo pristupa osobnim podacima; odvjetnicima, servisnim službama, tiskari, financijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

  Svi osim državnih tijela i tijela javne vlasti osobne podatke obrađuju isključivo prema uputama Vikler&Ruž .

  Obrada osobnih podataka

  Korisnički osobni podaci će biti obrađivani unutar Europskog gospodarskog područja (EGP) od strane izvršitelja obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup osobnim podacima, a čija je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci koje je Vikler&Ruž  prikupila u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korištenje osobnih podataka neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje Vikler&Ruž .

  Ostvarenje prava

  Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih osobnih podataka; povlačenje svoje privole u bilo koje vrijeme, ako osobne podatke obrađujemo uz danu privolu; ispravak ili dopunu osobnih podataka kako bi uvijek bili točni; brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Flibi d.o.o. ili nadležnom državnom tijelu.

  Vikler&Ruž  svim zainteresiranima osigurava komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu osobnih podataka i to postavljanjem zahtjeva:

  • osobno u Vikler&Ruž  salonu
  • putem elektroničke pošte poslane sa u sustavu Vikler&Ruž  registrirane e-mail adrese na zop@vikler.hr ili

   Neovisno o odabranom komunikacijskom kanalu zahtjev se podnosi osobno i na način da je djelatnicima Vikler&Ruž  omogućena identifikacija podnositelja zahtjeva.

  Pravo na prigovor nadzornom tijelu

  Osim prigovora na obradu osobnih podataka podnesenog Arba ljepoti j.d.o.o., prigovor na obradu osobnih podataka moguće je podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, 00385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr ,www.azop.hr

  Čuvanje osobnih podataka

  Vremenski period čuvanja osobnih podataka korisnika ovisi o svrsi radi koje ih obrađujemo.

  • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (primjerice transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
  • Podaci prikupljeni zbog obrada temeljeni na zakonskoj osnovi, čuvaju se sukladno vremenskim ograničenjima odredaba predmetnog zakona (primjerice Zakon o računovodstvu i sl.)

  Kontakt

  Za bilo kakva pitanja o načinu korištenja osobnih podataka možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako slijedi:

  • slanjem elektroničke pošte na zop@vikler.hr
  • pisanim putem na adresu: Plavi friz j.d.o.o., Frankopanska 14, 10000 Zagreb
  • putem web obrasca koji se nalazi na www.vikler.hr
  • pozivom na broj

   Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu osobnih podataka potrebno je koristiti komunikacijske kanale definirane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtjev bio urudžbiran a korisnik kao inicijator identificiran.

  Ažuriranje Informacije o obradi osobnih podataka

  Vikler&Ruž  redovno revidira i ažurira Informacije o obradi osobnih podataka sukladno promjenama u vlastitim poslovnim procesima ili temeljem zakonskih i regulatornih obveza. Važeća verzija Informacije o obradi osobnih podataka dostupna je na našim stranicama

  Ukoliko dođe do značajnih promjena koje u većoj mjeri utječu na obradu osobnih podataka informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na web stranici te vas izravno informirati.

  Kolačići (“cookies“) i praćenje internet aktivnosti

  Kolačić je tekstualna datoteka koju web stranice koje posjećujete spremaju na korisnikov uređaj (računalo, tablet, smartphone). Vikler&Ruž  koristi kolačiće kako bi posjetiteljima olakšala i poboljšala pristup funkcijama koje im pruža Vikler&Ruž  web stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje postavki i korisničkih aktivnosti na web stranicama kao što su pregledavanje artikala, kretanje po stranicama, stavljane proizvoda u košaricu, zanimljivi artikli ili artikli za usporedbu i tako dalje.

  Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet preglednika. Ako korisnik s blokiranim kolačićima pristupi Vikler&Ruž  web stranicama pojedine funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

  Vikler&Ruž  na stranicama Vikler&Ruž  Webshop koristi usluge za analizu posjeta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružatelj usluga može uporabom kolačića pratiti korisnikove posjete našim i drugim internet sjedištima i na osnovu toga korisniku prikazivati Vikler&Ruž  plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružatelja usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Follow us on Instagram